Importing Orchids from Thailand to Canada

flag_of_canada-svg

Bij de invoer van snijbloemen in Canada vanuit Thailand is het noodzakelijk een vergunning van de bevoegde autoriteiten te verkrijgen, aangezien de invoer van snijbloemen in het land bij wet is geregeld.

Voor de invoer van uw Orchideeën heeft u een fytosanitair certificaat uit Thailand nodig waarin staat dat de bloem gezond is. Soms kan het nodig zijn dat u documentatie overlegt waaruit blijkt dat het bloemmateriaal het exporterende land legaal kan verlaten.

Vereiste documenten:

De importeur moet een invoervergunning krijgen van de Canadian Food Inspection Agency (CFIA), waarin wordt vermeld welke certificering de exporteur moet meegeven. Voor elke invoervergunning wordt een vergoeding in rekening gebracht.

De exporteur moet een fytosanitair certificaat van de autoriteiten in het land van uitvoer ontvangen. De exporteur betaalt hiervoor een vergoeding die vervolgens aan de afnemer wordt doorberekend.

Aankomst in Canada

Per koerier of luchtvracht: U kunt ervoor kiezen om uw documenten te laten verwerken door een douane-expediteur en een inspectie van de bestelling te regelen. Anders moet u een aanvraagformulier voor de vrijgavegoedkeuring aanvragen bij het CFIA National Service Centre en FAX voor de documentatie.

Teruggestuurde aanvraag zal noteren als inspectie vereist is, indien dit het geval is, neem dan contact op met de plaatselijke inspectiedienst. Voor de verwerking van de administratie en voor de controle worden indien nodig kosten in rekening gebracht. Zodra  vrijlating is goedgekeurd, zal de douane de bloemen verwerken en vrijgeven.

Aangezien onze Orchideeën selectief worden gekweekt als snijbloemen, vallen ze niet onder de bepalingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

Thai Orchids Exporter zal voor elke bestelling de volgende documenten verstrekken:
   Certificaat van oorsprong (indien vereist)
   Commerciële factuur
   Paklijst
   Originele luchtvrachtbrief
   Fytosanitair certificaat

Raadpleeg de Canadian Food Inspection Agency voor meer gedetailleerde informatie.